Hyvin suunnitellut palvelutalojen pihaympäristöt toimivat lähiliikuntapaikkoina palvelutalojen asukkaille ja ympäristön ihmisille. Esteettömyys on hyvää toiminnallisuutta ja kaikkien etu.

Esteettömyys

rakennetun ympäristön esteettömyys tarkoittaa kaikille toimivaa elin- ja toimintaympäristöä - esteettömiä asuntoja, pihoja ja puutarhoja, katuja, työpaikkoja, julkisia rakennuksia. Esteettömässä ympristössä kaikki ihmiset voivat toimia yhdenvertaisesti ja itsenäisesti, liikkumis- ja toimintakyvystä riippumatta, käyttäen tarkoituksenmukaisia apuvälineitä ja hyödyntäen vaihtoehtoisia ratkaisuja, esim. muokkaamalla toimintaympäristöä. www.esteetön.fi

Pihasuunnittelua uusiin pihahankkeisiin sekä vanhojen pihojen uudistamisiin 

Toimin konsultoijana sekä uusissa pihahankkeissa että vanhojen pihojen uudistamisissa. Olen mukana pihaympäristöjen suunnitteluvaiheissa, jolloin on huomioitava mm. turvalliset ja toiminnalliset kulkureitit, sähkösuunnittelussa kulunvalvonta, valaistusasiat, oleskelupaikat, kahvipaikat, opasteet ja pihavälineistöt sekä kunnossapito. Vihersuunnittelun annan sen alan ammattilaiselle.

Kuntouttavaan ja toiminnalliseen pihaympäristösuunnitteluun sisältyvät:

Pihaympäristökartoitus

  • neuvottelut toimeksiantajan kanssa
  • konsultaatiokäynnit paikan päällä
  • toimenpide- ja hankintaehdotukset paikan päällä

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Pihaympäristösuunnittelu

  • neuvottelut toimeksiantajan kanssa
  • konsultaatiokäynnit paikan päällä
  • dokumentaatiot valokuvin ja kirjallisin selostein
  • toimenpide- ja hankintaehdotukset
  • toteutuksen seuranta toimeksiannon mukaisesti

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Ota yhteyttä ennen kuin rakennuttajan arkkitehti aloittaa työnsä

Rakennuttajilla suunnittelun lähtökohdat saattavat olla erilaiset kuin vanhustyön tarpeet vaatisivat. Siinä vaiheessa kun arkkitehdin suunnitelmat ovat valmiit, on usein liian myöhäistä.

Ota yhteyttä:

marjis@gertime.fi tai 045 262 8330