Luontoelämyspolku

Ikäinstituutin uusi Luontoelämyspolku -materiaalipaketti saa kropan liikkeelle ja mielen vireäksi. Polulla kuljetaan yhdessä rastilta toiselle ja tehdään erilaisia harjoituksia tehtäväkorttien innoittamana.

Tehtäviä voi valita neljästä eri korista. Liikekorissa on voimaa ja tasapainoa kehittäviä liikkeitä ja vetreyskorissa venytysliikkeitä koko keholle. Aistikorin tehtävissä katsellaan, kuunnellaan, haistellaan, maistellaan sekä tunnustellaan ja kokemuskorin tehtävissä muistellaan ja tarinoidaan. 

Luontoelämyspolun voi toteuttaa helposti missä tahansa lähellä sijaitsevassa viherympäristössä ohjaajan avulla,  42 tehtäväkorttia käyttäen. Palvelutalot, taloyhtiöt, järjestöt, seurakunta ja muut yhteisöt voivat järjestää oman tai yhteisen Luontoelämyspolun tai eri sukupolvet voivat lähteä yhdessä ulkoilemaan.

Yhteistyössä Ikäinstituutin kanssa
Olen käynyt Ikäinstituutin kouluttajakoulutuksen.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Liikkumissuunnitelma osaksi hoito- ja palvelusuunnitelmaa -koulutus

Kotihoidon ja palveluasumisen hoitohenkilökunnalle

Asukkaiden/asiakkaiden yksilöllisen toimintakyvyn mukaan räätälöity liikkumissuunnitelma on toimintakyvyn säilymisen edellytys. 

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Liikkuva minä -opintopiiri (14 h)

Opintopiiri kannustaa ikäihmisiä huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan lisäämällä arkiliikuntaa ja liikunnan harrastusta.

Yhdistyksille ja järjestöille, kansalais- ja työväenopistoille, vertaisohjaajille.

 • Arki haastaa ja harjoittaa
 • Katsastan kuntoni
 • Voimaa arkeen
 • Pysyn pystyssä
 • Hyvinvoinnin lähteillä
 • Ulos ulkoilupulasta
 • Liikunnan monet mahdollisuudet

Liikkuva minä -opintopiiri on 14 tapaamiskerran kokonaisuus, jonka tavoitteena on kannustaa vähän liikkuvia ikäihmisiä lisäämään arkiliikuntaa ja liikuntaharjoittelua. Yhden kokoontumiskerran kesto on 1,5 - 2 tuntia.

Jokainen tapaamiskerta sisältää ohjaajan pitämän alustuksen, keskustelua, tehtäviä sekä liikuntaosuuden. Kurssi sisältää työkirjan.

Opintopiirimateriaali on pilotoitu kymmenessä ryhmssä ryhmässä erilaisissa järjestöissä ja kansalaisopistoissa eri puolilla Suomea.

Liikkuva minä -opintopiirin ohjaajakoulutus

Räätälöidään tilaajan tarpeen mukaisesti.

Yhteistyössä Ikäinstituutin kanssa
Olen käynyt Ikäinstituutin kouluttajakoulutuksen.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -koulutus

Enemmän ulkoilua turvallisessa seurassa - Iloa ulkoilusta -tukea tuttavasta

Vanhustyöntekijöille, vapaaehtoisille, vertaisvetäjille, iäkkäiden omaisille ja läheisille, yhdistysten ja järjestöjen toimijoille sekä muille, jotka haluavat ulkoilla yhdessä iäkkään/iäkkäiden kanssa. 

 • Tietoa vapaaehtoistyön periaatteista
 • Valmiuksia ulkoilun avustamiseen, kotivoimistelun opastukseen ja sopivien ulkoilureittien valintaan
 • Tietoa missä voi toimia ulkoiluystävänä
 • Kokemustenvaihtoa muiden ulkoiluystävien kanssa

Yhteistyössä Ikäinstituutin kanssa
Olen käynyt Ikäinstituutin kouluttajakoulutuksen.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Kunnon hoitaja -koulutus (20 h)

Iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelu itsenäisen selviytymisen tukena.

Perustuu VoiTas – koulutusohjelmaan

Iäkkäiden parissa kotihoidossa, palveluasumisessa sekä terveyskeskuksessa työskentelevät sairaanhoitajat, lähihoitajat, terveydenhoitajat sekä omaishoitajat

 • Tietoja iäkkään voimavaroista
 • Keinoja arvioida iäkkään liikkumiskykyä omassa työssä
 • Taitoja liittää liikkuminen osaksi kuntoutumista edistävää hoitotyötä
 • Taitoja toteuttaa helppoja ja tehokkaista liikuntaharjoitteita vanhuksen kanssa

Yhteistyössä Ikäinstituutin kanssa
Olen käynyt Ikäinstituutin kouluttajakoulutuksen.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Vanhusvalmentaja-koulutus

Iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelu

Perustuu VoiTas – koulutusohjelmaan.

Liikunnan ja kuntoutuksen ammattilaisille

 • Syventää tietoja ja taitoja iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelusta sekä vaikutuksesta liikkumiskykyyn
 • Opettaa valitsemaan ja käyttämään toimintakyvyltään heikentyneille iäkkäille soveltuvia lihasvoiman ja tasapainon mittaamismenetelmiä
 • Opettaa laatimaan mittausten perusteella sopivia harjoitusohjelmia
 • Opettaa käyttämään voimavarakeskeisiä työskentelytapoja iäkkäitten liikunnan ohjauksessa

Yhteistyössä Ikäinstituutin kanssa
Olen käynyt Ikäinstituutin kouluttajakoulutuksen.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Vertaisveturi-koulutus

Iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelu

Perustuu VoiTas – koulutusohjelmaan.

Vertais- ja harrasteohjaajat, vapaaehtoistyöntekijät sekä iäkkään omaiset ja läheiset

 • Tietoja ja taitoja iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelusta sekä sen vaikutuksesta liikkumiskykyyn
 • Keinoja iäkkäiden liikkumiskyvyn arviointiin
 • Ohjaustaitoja iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoitteluun valmiiden ohjelmien avulla
 • Keinoja vertaistuen tarjoamiseen iäkkäille

Yhteistyössä Ikäinstituutin kanssa
Olen käynyt Ikäinstituutin kouluttajakoulutuksen.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Ylös, ulos ja pihalle -koulutus

Iäkkäiden ulkona liikkumisen edistäminen palvelukeskuksissa.

Tarkoitettu VoiTas-koulutuksen käyneille.

Perustana on Paimion Palvelukeskussäätiön Paltanpuiston palvelukeskuksen pihahanke, jonka kehittämistyöstä vastasi Marjis Viktors toimisessaan ko. paikan toiminnanjohtajana. Lisäksi koulutuksessa on hyödennetty Minna Malinin Pro gradu -tutkielmaa (2010) Viherympäristön aktivoivat vaikutukset ikäihmisten palvelutaloyhteisössä.

Yhteistyössä Ikäinstituutin kanssa
Ylös, ulos ja pihalle -koulutuksen ovat suunnitelleet yhteistyössä Marjis Viktors ja Ikäinstituutti. Kouluttajana Marjis Viktors.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy /
Ikinä - THL - Otago-harjoitusohjelma

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Päättäjille, vanhustyön johdolle, oppilaitoksille, hoitoyhteisöihin, yhdistyksiin, järjestöihin, iäkkäille, omaisille

 • Iäkkäiden kaatumiset ja niiden seuraukset
 • Kaatumisen ehkäisy eri toimintaympäristöissä: kotona, hoivapalveluissa, sairaaloissa
 • Ikinä-malli ja Otago-harjoitteluohjelma
 • Liikkumisen ja asumisen turvallisuus
 • Kaatumispelon vähentäminen
 • Heikentynyt terveys ja kaatumiset
 • Kaatumisvaaran arviointi
 • Kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisyn fysioterapiasuositus:
  Hyvä fysioterapiakäytäntö -suositus, Suomen Fysioterapeutit 

Sisältö sovitaan tilaajan tarpeiden mukaisesti.

Lisätietoa: www.tapaturmat.fi

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Mukana saattohoidossa

Voin olla mukana omaisten/läheisten kanssa, tai vuorotella, kohti hyvää ja arvokasta kuolemaa. Kuoleman lähestyessä esimerkiksi rauhallinen läsnäolo, suun ja huulten kosteutus, silitys, hiljainen hyräily, sanoilla tai sanoitta vierellä, hengityksen seuraaminen sekä hyvän asennon tukeminen ovat tärkeitä.  Ettei kenenkään tarvitse lähteä yksin viimeiselle matkalle.  Maksutonta, matkakulut veloitetaan.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

GerTime tarjoaa myös räätälöityjä koulutuksia ja valmennusta

 • Liikuntaan, hyvinvointiin ja kuntoutukseen liittyen
 • Yhdestä luennosta pitempiin prosessimaisiin koulutus-/valmennuskokonaisuuksiin

Kysy lisää koulutuksista:

marjis@gertime.fi, 045 262 8330
tai www.ikainstituutti.fi